Cèdula d'habitabilitat

Resultats de la cerca

La cèdula d’habitabilitat és el document mitjançant el qual es garanteix a venedor o comprador d’un immoble, que aquest compleix totes les condicions necessàries per a ser habitat. Aquests requeriments s’estableixen en el decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya.

En Emporda Immo ens encarreguem de tots els tràmits per obtenir aquest certificat, el més ràpid possible perquè pugui gaudir de la seva propietat el més aviat possible.

En què consisteix la nostra gestió de cèdules d’habitabilitat

A més de per acreditar que l’edificació és habitable, la cèdula d’habitabilitat també té la funció d’assegurar la solidesa de la finca i de portar un seguiment mitjançant el qual es supervisa que les condicions es continuen complint i que a la llarg de el temps es mantinguin de manera òptima.

La cèdula d’habitabilitat és un document que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat exigides per la Llei i que, en conseqüència, és apte per a ser utilitzat com a habitatge.

Els habitatges amb activitats econòmiques es consideren habitatges a efectes de l’exigència de la cèdula d’habitabilitat.

 

Quina informació conté la cèdula d’habitabilitat?

Les dades que ha d’esmentar la cèdula d’habitabilitat són els següents:

  • La direcció de l’habitatge
  • La superfície útil i el nombre d’habitacions
  • Les estades i altes espais de l’habitatge
  • ocupació màxima
  • Nom de l’tècnic sol·licitant.

 

Quin és el seu període de validesa?

Té una validesa de 10 anys i resulta imprescindible per a celebrar un contracte de compravenda.

 

¿És obligatori tenir la cèdula d’habitabilitat?

En qualsevol transmissió, per venda, lloguer o cessió d’ús, incloses les derivades de segones i successives transmissions, cal acreditar que l’habitatge compleix les condicions de qualitat, mitjançant el lliurament a l’adquirent de la cèdula d’habitabilitat vigent.

Els notaris estan obligats a comprovar la seva existència i incorporar a l’escriptura de compravenda.

A més, les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres serveis exigeixen la cèdula d’habitabilitat per a la contractació de serveis i subministraments a l’habitatge. També és un requisit imprescindible per poder empadronar-se a l’habitatge.

Qué ofrecemos?

En nuestra empresa sabemos que el tiempo es oro y por eso, nos ocupamos de gestionarle la obtención de la cédula de habitabilidad con rapidez. Entre la documentación que es necesaria para solicitar dicha cédula, se encuentra el Certificado de Habitabilidad, que también le proporcionaremos nosotros. Una vez tengamos todos los documentos para su tramitación, nuestros profesionales la solicitarán y nos encargaremos de todo el proceso.

Además haremos un seguimiento del documento, ya que caduca con el tiempo, y es necesario renovarlo. La caducidad de la cédula depende del año en que haya sido emitida la anterior, y del tipo de licencia (primera ocupación, segunda ocupación o rehabilitación).

¿Alguna pregunta? Envíenos un mensaje y estaremos encantados de ayudarle.

Compare Listings

error: Alert: Content is protected !!